رنگهای آکریلیک

رنگ‌های اکریلیک پایه آب نسل جدید از رنگ‌های ساختمانی هستند که با توجه به مسائل زیست‌محیطی و عدم استفاده از حلال‌های آلی و مواد مضر کاربردی این نوع رنگ‌ها در صنعت ساختمان رو به افزایش است. رزین‌های آکریلیک به دو دسته پایه حلال نفتی و حلال آب تقسیم می‌شوند. دسته‌ی حل شونده در آب، زود خشک شده و سطوحی سخت و آسیب‌ناپذیر به وجود می‌آورد.

مطالعه بیشتر

سوپرمیکا

سوپرمیکا پوششی است رنگی-دکوراتیو با خاصیت آنتی استاتیک که اجازه جذب آلودگی، رطوبت و تغییر فرم و رنگ را نمی دهد که جهت حفاظت از سطوح در برابر خوردگی و به منظور زیبا سازی سطح دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد

مطالعه بیشتر

لاک محافظ نما

مقاومت بالای این رزین نسبت به آب، از ویژگی های بارز آن است. بنابراین می تواند در طیف وسیعی از کاربردها مانند ساختن آستری، انواع رنگ های اکریلیک مات تا براق برای داخل و نمای ساختمان، پوشش های دکوراتیو و … مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه بیشتر

پودر نفوذگر

ﻮﻧﻪاي از ﻣﻮاد آب ﺑﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮﯾﺴـﺘﺎل ﺳﺎز، ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷـــﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي آب ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺘـﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺮب ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

مطالعه بیشتر